Kritik mot att Apoteket säljer klamydiatest

"Vad blir nästa grej ? att de börjar sälja hiv-test? Nej, det är tveksamt om det här är någon bra idé!" Tanja Tydén, barnmorska och professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap i Uppsala, är tveksam till att Apoteket ska börja sälja klamydiatester för självtest för kvinnor.

9 februari 2006

Däremot, säger hon, är det viktigt med sekundär prevention, alltså tidig upptäckt och behandling. Om provet är positivt måste personen ändå besöka en mottagning för att ta om provet och sedan få behandling, smittspårning och anmälan av sjukdomen. Detta eftersom klamydia är en sjukdom som omfattas av smittskyddslagen.

? Den som misstänker att hon eller han smittats av klamydia är alltså skyldig att gå till en läkare, påpekar Tanja Tydén. Eller till en barnmorska på ungdomsmottagningen. Där kan ungdomarna också få rådgivning, något som blir svårt att ordna i Apotekets lokaler, som ju inte har något avskilt område.

Ungdomarna har inte råd

Tanja Tydén understryker att besöken på ungdomsmottagningarna är kostnadsfria. Ett set för självtest kommer att kosta 229 kronor.

? Jag tror inte att ungdomarna kommer att bli storkonsumenter, de har inte råd. För vuxna som kanske har varit otrogna kan det möjligen vara smidigt att inte behöva gå till läkare eller barnmorska för att testa sig, säger hon.

Tanja Tydén är också kritisk mot att testet bara är avsett för kvinnor:

? Det är väl egentligen den största bristen, eftersom betydligt färre män än kvinnor testar sig. Varför kan inte killarna få lämna urinprov på apoteket, kan man undra.

”Minska spridningen”

Men Apoteket tycker att man genom att erbjuda det här testet kan bidra till att klamydiaspridningen minskar.

? Vi ser självtestet som ytterligare en möjlighet att testa sig om man är orolig för att ha blivit smittad, vid sidan av att gå till ungdomsmottagningen eller vårdcentralen. Det verkliga problemet är ju den ökande smittspridningen, säger Lars Rönnbäck, chef för läkemedelsenheten på Apoteket.

Han menar att den som testar sig positivt självklart ska vända sig till vården. Det finns information om smittskyddslagens bestämmelser tillsammans med självtestet, och Apotekets personal kan också ge råd.

Mer än fördubbling på sju år

Antalet klamydiafall i Sverige ökade från 14 000 fall 1997 till 32 000 fall 2004. I de flesta fall ger klamydia inga symptom men kan ändå ha allvarliga följder, med skador på äggledarna hos kvinnor och inflammation i bitestiklar eller prostata hos män.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida