Kritik mot journalhanteringen

Socialstyrelsen är kritisk mot hur remisser och journaler hanteras på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

14 mars 2003

Socialstyrelsen säger efter granskningen, som genomfördes efter bland annat en skrivelse från sjuksköterskor på sjukhuset, att den medicinska kvaliteten är god. Samt att personalen är både engagerad och ambitiös.

Men det finns brister, och det gäller inte minst rutinerna i hanteringen av remisser och journaler. Socialstyrelsen konstaterar att det är vanligt att patientjournaler ”försvunnit” och inte finns till hands när patienter kommer för ett läkarbesök.  Det händer också att patienter inte kallats till planerade återbesök, något som medfört felbehandling och fördröjd diagnos.

I rapporten säger Socialstyrelsen att det finns anvisningar för läkemedelshantering som är otydliga och kan misstolkas. Vid ett tillfälle har till exempel en patient fått en flerdubbel dos av smärtstillande medel.

Den sista augusti ska ansvariga ha rapporterat till Socialstyrelsen hur bristerna ska åtgärdas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida