Kritiserad arbetsmiljö på Skellefteås psykklinik

31 mars 2006

Både Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket är mycket kritiska mot förhållandena vid den psykiatriska kliniken i Skellefteå efter den inspektion som genomfördes i december. Kritiken gäller bland annat ledningssystemet, verksamhetens mål och rutiner. Men också konsekvenserna av de många överbeläggningarna; mycket övertid, ökad risk för hot och våld, ohälsa och olycksfall.

Senast den 20 juni kräver Socialstyrelsen en rapport om åtgärder för en bättre arbetsmiljö och patientsäkerhet. Arbetsmiljöverket begär redovisning senast den 28 april av förbättringar i arbetsmiljön, annars hotar ett vite på 200 000 kronor. Det här är tredje gången på bara några år som Arbetsmiljöverket kritiserar kliniken.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida