Utredda fall

Kritiseras för bristande dokumentation av narkotiska läkemedel

En sjuksköterska kritiseras av Ivo för sin hantering av narkotiska läkemedel. Enligt anmälan från regionen fanns misstankar om att sjuksköterskan stulit och spätt ut läkemedel, men Ivo ser ingen anledning att anmäla ärendet till åtal eller HSAN.

Kritiken från Ivo handlar om felaktig dokumentation vid två tillfällen under 2019. Det första tillfället rör två sprutor Ketogan, där sjuksköterskan underlåtit att dokumentera i journalerna att hen givit sprutorna till patienter. Själv säger sjuksköterskan att det beror på ett misstag. Ivo kritiserar sjuksköterskan enligt patientdatalagens tredje kapitel, sjätte paragrafen, då uppgifterna behövs för en god och säker vård.

Läs om fler utredda fall här.

Vid det andra tillfället har sjuksköterskan tagit två tabletter av opioiden Oxycontin från läkemedelsförrådet och sedan dokumenterat att hen lämnat tillbaka en av tabletterna. Det saknas dokumentation kring vad som hänt med den andra tabletten, både i patientjournalen och narkotikajournalen. Sjuksköterskan säger att hen sannolikt lämnat tillbaka även denna tablett men missat att dokumentera det. Här grundar sig Ivo:s kritik i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, tolfte kapitlet tredje paragrafen där det står att tillförsel, förbrukning och kassation av narkotiska läkemedel ska dokumenteras i en särskild förbrukningsjournal, samt i patientsäkerhetslagens formuleringar om att hälso- och sjukvårdpersonal själv bär ansvaret för hur de fullgör sina arbetsuppgifter.

Enligt anmälan från regionen hade vårdgivaren under en längre tid haft misstankar om att sjuksköterskan stulit och spätt ut läkemedel. Vårdgivaren har dock inte gjort någon polisanmälan.

utredda fall

  • Artikeln bygger på underlag från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.
  • Underlaget är framtaget av Nyhetsbyrån Siren.

Sjuksköterskan motsätter sig anklagelserna om brott, och uppger också att konkreta misstankar om läkemedelssvinn aldrig framförts till hen själv.

Ivo har inte funnit att det finns skäl att anmäla sjuksköterskan till åtal.

Ivo bedömer också att det inte framkommit att det föreligger någon sjukdom eller beroendeproblematik som gör att sjuksköterskan inte skulle kunna utöva sitt yrke tillfredsställande.

Diarienummer hos Ivo: 3.6.1-55353/2020-56

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida