Kroniskt trötta har allergi

11 januari 1999

Hos patienter med kroniskt trötthetssyndrom framkallar krom, kvicksilver, kobolt, nickel, guld, palladium, tenn
och silver ofta allergi. Det visar en undersökning vid hud- och infektionskliniken på Huddinge sjukhus. 50 patienter jämfördes med kontrollgruppens 73 friska personer.

De uppräknade metallerna är alla vanliga vid tandlagningar. Särskilt vanlig visade sig nickelallergin vara. Var tredje patient (men varannan kvinnlig patient) var allergisk mot nickel mot var femte i kontrollgruppen (var fjärde kvinna).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida