Kropp och kultur

12 januari 1998

Författare Herdis Alvsvåg m fl:
Titel Kunnskapp kropp
og kultur
Förlag Ad Notam Gyldendal 1997.
Cirkapris 356 sidor, 298 norska kronor
ISBN 91-5183-237-2.

Kropp, sjukdom och hälsa är inte bara biologi, det finns också en kulturell sida av saken. Det menar författarna till den här boken, som för sin tillkomst är inspirerade av kritisk samhällsvetenskap och humaniora. Till det som avhandlas i boken hör hälso- och kroppsbegrepp, förhållandet mellan ande och kropp, evidensbaserad kunskap samt förebyggande och hälsofrämjande arbete. Karakteristiskt för de problemställningar som tas upp är, säger författarna, att man inte hittar något svar i facit även om man letar länge, noga och grundligt.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida