Kroppsfetthalten hos spädbarn mäts med ny metod

Hälsouniversitetet i Linköping mäter hur mycket fett spädbarn innehåller. Tanken är att upptäcka vilka som är i riskzonen.

Professor Elisabeth Forsum och hennes forskarlag undersöker sambanden mellan små barns utveckling av fetma, deras födointag och fysiska aktivitet. Den första studien startade 2007 och omfattar 108 barn som undersöktes vid födelsen och vid tre månaders ålder. Därefter mäts barnens vikt och längd fram tills att de är minst fyra år. ?

Bland spädbarn kan fetma inte identifieras bara genom att mäta kroppsvikt, därför mäts även kroppsfetthalten. Det har tidigare varit svårt, men tack vare en ny mätutrustning kan mått tas fram på ett snabbt, skonsamt och säkert sätt. Pea Pod är en liten kammare som mäter barnets vikt och volym.?

– Vi tror att kroppsfetthalten påverkar barnets fysiska aktivitet. I och med att de är tjocka så rör de sig mindre, vilket gör att de blir ännu tjockare, säger Elisabeth Forsum, professor i näringsfysiologi vid institutionen för klinisk och experimentell medicin.?

På universitetet pågår fler studier kring barn och fetma. Forskarna studerar kvinnor som är överviktiga eller feta redan före graviditeten för att se vilken betydelse deras kroppsfetthalt har för barnens utveckling av fetma. Dessutom används dna-prov för att kartlägga en gen, FTO, som tycks bidra till fetma.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida