Krossad studentdröm

Krossad studentdröm
Viviana Lundberg har precis tagit examen. Hon började plugga direkt efter gymnasiet och kallar sig för Sveriges yngsta sjuksköterska, med viktiga perspektiv att tillföra Vårdförbundet. Foto: Jenny Kallin

Kongress 2018. De ville ha en plats i Vårdförbundets högsta ledning, men fick nej. ”Här krockar vi med Vårdförbundet”, säger Viviana Lundberg, ordförande i studentorganisationen.

Under fyra dagar har Vårdförbundets högsta beslutande organ, kongressen, varit samlad på en konferensanläggning i Uddevalla och fattat viktiga beslut inför framtiden.?

Viviana Lundberg var inbjuden som avslutningstalare. Hon påminde kongressombuden — 190 demokratiskt valda representanter för Vårdförbundets medlemmar från hela landet — om att Vårdförbundet Student var en alldeles nystartad organisation när förra kongressen samlades för fyra år sedan.

?— Vi har etablerat oss som organisation och det har hänt jättemycket sedan dess, säger Viviana Lundberg.?

Men hon vill att det ska hända mer. Inför årets kongress hade Viviana Lundberg och Vårdförbundet Students styrelse skrivit motioner, alltså medlemsförslag, om att studenter ska få mer inflytande i förbundet.??

Redan i dag går det att välja studenter till förtroendeuppdrag i förbundet. Det är inte vanligt, men Vårdförbundet Students vice ordförande Sophia Godau sitter exempelvis i styrelsen för Vårdförbundets lokala avdelning i Västernorrland.

?Att den här möjligheten finns tycker inte Vårdförbundet Student är tillräckligt. Som det ser ut i dag har studenterna svårt att hitta sin plats i förbundet.

?— Vi är fullvärdiga medlemmar, men det syns inte, säger Viviana Lundberg.??

Hon tycker att Vårdförbundet som organisation behöver hitta en tydligare struktur för att ta vara på studenternas perspektiv och engagemang. Givna platser för studenter i lokala styrelser och förbundsstyrelsen, med yttranderätt men inte rösträtt, hade varit en bra lösning för detta, tycker Viviana Lundberg. Nu blir det inte så.

?— Rent ärligt är det rakt åt helvete. Vi organiserar studenter med en egen styrelse där ordföranden har fått ett mandat och ett förtroende. Om studenterna ska ha en tydlig röst behöver vi finnas med i förbundsstyrelsen, det högsta beslutande organet mellan kongresserna.?

Hon ser studenternas inflytande som viktigt i alla frågor, inte bara när det gäller studentrelaterade saker, utan i allt från avtal till pensionsfrågor eftersom studenterna är framtidens arbetstagare och yrkesverksamma medlemmar. Här tycker hon att hennes syn krockar med Vårdförbundets.??

Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande, tycker att studenterna påverkar mycket redan i dag och att det finns bättre lösningar än fasta platser med enbart yttranderätt för studenter i styrelserna.

?— Studenterna ska ha inflytande och jag är säker på att det kommer att ske förändringar i hur vi organiserar vårt samarbete med studentorganisationen i framtiden, säger hon.

Fakta

  • Kongressen = Vårdförbundets högsta beslutande organ (som riksdagen). Sammanträder vart fjärde år.?
  • Förbundsstyrelsen = Leder Vård­förbundet (som regeringen). Jobbar enligt kongressens beslut.??
  • Vårdförbundet Student = Vård­förbundets studentorganisation.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida