Kul att fortsätta diskutera framtiden

Jag är kanske en obotlig optimist, men jag ser inte bara hinder i talet om besparingar utan också möjligheter. Vården utvecklas och växer. Våra yrken tillhör framtiden.

12 januari 2004

Dagens Industri framhöll bristen på biomedicinska analytiker för bara några veckor sedan. Vår internationella organisation, ifbls kongressar tillsammans med Vårdförbundet och ibl i Sverige i sommar på temat Folkhälsa och biomedicinsk laboratorievetenskap. Det tycker jag är kul, inte minst med tanke på att vi för första gången får en svensk ordförande.

Kul ska det också bli att under 2004 på bred front fortsätta diskutera hur vi kan bidra till utvecklingen. Med vår närvårdsidé, Bravå och vårt kvalitetsarbete inom psykiatrin har vi lagt en bra grund. Om några dagar ska vi stämma av var vi
befinner oss. Då genomför vi förbundets första webbkongress. Då sitter ombuden och förbundsstyrelsen med datorers hjälp sammankopplade en hel dag för att i »halvlek« finna ut hur långt vi har kommit när det gäller utvecklingen av hälso- och sjukvården, förbättringarna av villkoren, och yrkenas förutsättningar.

Som du märker av det nummer du håller i handen så förändrar vi förbundstidningen. Vårdfacket ska bli bättre på att visa vad vi gör, med bland annat reportage om de vardagsnära problemen. Etiken får en egen och mer framskjuten plats. Medicin, utbildning och karriär, hälsa, läkemedel och ledarskap får fasta avdelningar. Temanumren blir kvar.

Både i tidningen och på våra webbsidor ska vi bli bättre på att fokusera medlemmarna.

Vi ska senare i år visa hur engagemang och kunskap kommer till användning när vi inleder förberedelserna för nästa avtal med Kommun- och Landstingsförbunden. Eftersom avtalen löper ut den 31mars 2005 måste vi börja fundera över hur det kan se ut om 3-4 år och vilka de stora frågorna blir.

Mot slutet av året börjar vi förhandla för förbundets drygt 600 statligt anställda medlemmar. Vi ska dessutom inleda förhandlingar för de omkring 7 500 som jobbar i privata företag. För dem vill vi bland annat åstadkomma en plattform för hur vi ska utveckla vården liknande den vi har med landstingen och kommunerna.

Mitt och förbundsstyrelsens övergripande mål för 2004 är att jobba vidare med medlemskontakter och möten och
förbättra dem. Redan nu kan jag tala om att det i vecka 47 blir en repris av den Vårdförbundsvecka vi genomförde i höstas. Idén om att en gång om året bjuda in alla medlemmar till öppna hus i våra avdelningar var ett lyckokast. Jag är övertygad om att den även i fortsättningen kan locka de medlemmar som är nyfikna på sin organisation, men annars drar sig för att ta kontakt om de inte har ett uttryckligt ärende.
Relationen till medlemmarna är viktig och jag hoppas även
i år få besöka många medlemsmöten och arbetsplatser runt om i landet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida