»Kultur är friskvård«

Kulturminister Marita Ulvskog anser att kulturupplevelser hör till personalvården. En mängd forskningsresultat visar att kultur påverkar människors hälsa positivt. Det har kulturdepartementet tagit fasta på och nu vill man hjälpa till att få in kulturen på arbetsplatserna.

– De som möter och upplever kultur i sitt liv mår bättre och är mindre borta från sina arbeten än de som är utan kultur. Men så som livet ser ut har en del svårt att på sin fritid orka, hinna och våga ta del av det kulturutbud som finns. Därför är det bra att koppla kulturen till arbetsplatsen så som många redan gör med idrotten, säger kulturminister Marita Ulvskog.

Kultur som en del av personalvården kan innebära allt från att någon kommer till arbetsplatsen med en teaterföreställning eller en utställning, till att de anställda skapar något själva.

– Det här har startat på en del arbetsplatser. Nu vill vi på kulturdepartementet skjutsa på utvecklingen. Därför bjuder vi i vår in näringsliv och stora offentliga arbetsgivare till ett möte med goda exempel så att andra får inspiration.

Men kommer det inte att kosta mycket pengar?

– Inte om det får vara en naturlig del av arbetsplatsen. Det kräver bara att man tänker lite nytt och vågar släppa in kulturbärarna. Jag är övertygad om att man väldigt snabbt får tillbaka pengarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida