Kulturskillnader

Gillis Herlitz Kulturgrammatik Uppsala publishing house 2007. 220 sidor. www.uppsala-publishing.se isbn 91-7005-331-3

1 juni 2007

Det är inte svårt att missförstå andra svenskar – hur lätt är det då inte att missförstå människor från and­ra länder? Gillis Herlitz ger många exempel på hur det som är helt acceptabelt i Sverige inte tolereras i and­ra länder – och vice versa. En grundläggande skillnad finns enligt Herlitz mellan »jag-kulturer« och »vi-kulturer«. Sverige och usa har en dragning åt det förstnämnda, medan vi-kulturer är mer utmärkande för länder i till exempel  Asien och Afrika. Att inte kunna koderna innebär en risk för rasistiskt beteende. »Rasism är egentligen ett perverterat sökande efter renhet«, skriver han. Och uppmanar oss att fundera över begreppet människosyn. Att diskutera det – och att fortsätta diskutera. För enligt Gillis Herlitz är det diskussionen som är det viktiga, inte resultatet. »Slutligen är det din människosyn som avgör vad du ser framför dig när du möter en annan människa.«

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida