Kulturskillnader

Kulturskillnader

Omvårdnad i mångkulturella rum. Frågor om kultur, etik och reflektion. Carin Björngren Cuadra (red).Studentlitteratur 2010, www.studentlitteratur.se, ISBN 978-91-44-05307-3??

En rädd och fattig blivande mor och hennes väntade barn lever ett liv med stora risker om hon inte kan eller vågar besöka mödravårdscentralen regelbundet. Det skriver sjuksköterskan Anne Sjögren, en av initiativ-tagarna till det ideella nätverket Rosengrenska i Göteborg som erbjuder vård till gömda och papperslösa personer. Det är ett av många exempel på omvårdnad i mångkulturella rum som den här antologin tar upp. Med rum menar redaktören olika sammanhang; det svenska samhället i sin helhet och där sjuksköterskor är verksamma. ?

Författarna till de olika avsnitten resonerar om omvårdnad i mångkulturella rum utifrån olika perspektiv. Redaktörens avsikt med boken är inte att ge entydiga svar på frågor eller att tala om för läsaren hur hon ska arbeta, utan vill att sjuksköterskor ska diskutera vad omvårdnad i mångkulturella rum kan innebära. AJ

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida