Kunskap om symtom nödvändig för att ställa rätt frågor

En stor andel 50-åringar har någon gång känt sig utbrända, men de flesta skattar ändå sin hälsa som god. Det visar en ny studie i Göteborg, som presenterades på Vårdstämman på torsdagen.

21 april 2005

Det är viktigt att veta vilka symtom friska människor har, säger forskaren Catharina Welin, eftersom det då kan gå att förhindra att de leder till sjukdom. Men det förutsätter att sjuksköterskor har kunskap om symtom och om hur de upplevs av patienten.

Det är en grupp forskare och doktorander vid institutionen för omvårdnad, vårdvetenskapliga fakulteten, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet rörande eniga om.

På torsdagen presenterade gruppen sina projekt på Vårdstämman. Är det verkligen viktigt att veta vilka symtom friska människor har? Ja, det tycker Catharina Welin, enda sjuksköterskan i en tvärprofessionell forskargrupp.

– Sjuksköterskan måste ställa rätt frågor när patienten berättar om sina symtom. När hon möter de här människorna är hennes uppgift att lindra och att förhindra att besvären leder till sjukdom.

Studien har pågått sedan 1963

Sedan 1963 har hälsan undersökts hos 50-åriga män i Göteborg vart tionde år. Bland annat har de fått frågor om 30 symtom. Nu presenterades resultat från den senate studien från 2003. För första gången omfattade den även kvinnor. De studerade är friska i betydelsen fullt arbetande.

År 2003 lades en fråga till om utbrändhet. En tredjedel av männen och knappt hälften av kvinnorna uppgav att de någon gång har känt sig utbrända. Hos dessa var fyra symtom gemensamma: svårigheter att slappna av, överansträngning, dysterhet och koncentrationssvårigheter.

Från 1973 till 1993 låg svårigheter att slappna av, överansträngning och dysterhet på samma nivå, medan koncentrationssvårigheter ökade. Sedan 1993 har alla dessa symtom ökat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida