Kunskap om tbc på ny hemsida

Den internationella sjuksköterske-organisationen har startat en hemsida om hur tbc förebyggs och behandlas.

I samband med världshälsodagen mot tuberkulos den 24 mars startade den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN, International council of nurses, en ny hemsida om tbc på Internet.

Omkring tre miljoner sjuksköterskor arbetar i de 22 länder som är värst drabbade av tbc. I de flesta av dessa länder är sjuksköterskan den första, eller den enda, vårdgivare som patienterna möter. Därför har hon en viktig roll när det gäller att förebygga tbc.

Vårdförbundet bidrar

I Ryssland har antalet rapporterade tbc-fall dubblerats sedan 1990 och varje år dör där omkring 30 000 människor i sjukdomen. Vårdförbundet, som sedan 1998 samarbetar med den ryska sjuksköterskeorganisationen, finansierar därför en översättning av riktlinjer till ryska.

– Riktlinjerna hjälper sjuksköterskor både att hantera patienter med sjukdomen och att undvika att själv bli smittade, säger Eva Szutkowska, ombudsman på Vårdförbundet.

På hemsidan finns olika verktyg som sjuksköterskor behöver för att förebygga och behandla tuberkulos och multiresistent tbc. Exempelvis nypublicerade riktlinjer om tbc som riktar sig direkt till sjuksköterskor, olika faktablad om tuberkulos, patientinformation, länkar, diskussionsforum med mera.

Adressen till ICN global TB/MDR-TB resource center är www.icn.ch/tb.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida