Kurs i bättre bemötande

2 juni 2006

Eftersom en stor del av alla ärenden hos patientnämnden i Kalmar handlar om att patienter och anhöriga är missnöjda med hur de bemötts i vården har landstinget beslutat att startat en 5-poängs uppdragsutbildning i etik, hälsa och bemötande. Målgrupp är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

Ann-Sofie Togner är ordförande i Vårdförbundets avdelning i Kalmar län:

– Bemötande och relationer är oerhört viktiga frågor och därför är det bra att man startar utbildningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida