Kurs ska göra chefen synlig

1 september 2006

NI höst påbörjar Linköpings universitet en utbildning för samtliga mellanchefer inom universitetet. Bakgrunden är att många anställda på universitetet inte vet vem deras närmaste chef är.

– Vi vill skapa en tydligare ledningsstruktur, säger personalkonsult Maria Starwing.

Universitetet har omkring 200 mellanchefer. www.liu.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida