Kurser om babymat på BVC

1 oktober 2001

Föräldragrupperna på barnavårdscentralerna i hela landet kommer att få besök av Hushållningssällskapets matkonsulter när barnen är ungefär sex månader. Avsikten med projektet Matstart är att visa hur enkelt och roligt det är att laga sin egen barnmat. Många tror att det är svårt att laga barnmat och är rädda för att barnen inte ska tycka om den. Projektet är nationellt och ska pågå i två år. Det finansieras delvis av jordbruksdepartementet. Lokalt finansieras projektet på olika sätt, ofta av landstingen eftersom det ses som ett folkhälsoprojekt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida