Kvinnligt sjukhem med heltidstjänster

10 februari 1997

VÄSTERNORRLAND. Bara heltidstjänster dagtid och 75 procent på natten, det har man genomfört på det nya sjukhemmet Båtsmanstorp i Örnsköldsvik. Båtsmanstorp startade sin verksamhet i september 1996 och har 47 anställda, varav tolv sjuksköterskor (åtta på dagtid, fyra på natten). Av de 47 är 45 kvinnor och kvinnor har haft ett stort inflytande när sjukhemmet byggdes och vid inredningen. Bland annat har man haft en kvinnlig arkitekt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida