Kvinnodagen. Vårdförbundet sätter fokus på orättvisa löner

Kvinnodagen. Vårdförbundet sätter fokus på orättvisa löner
Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är i fokus vid Vårdförbundets manifestationer på den internationella kvinnodagen. Vårdfokus ringde till några förtroendevalda för att fråga vad dagen betyder för dem.

I morgon  på den internationella kvinnodagen riktar Vårdförbundet och dess lokala avdelningar uppmärksamheten mot lönediskrimineringen av välutbildade kvinnor inom offentlig sektor. Vårdfokus ringde till några förtroendevalda för att fråga vad dagen betyder för dem.

Den 8 mars protesterar Vårdförbundet mot lönediskrimineringen av kvinnor. I Västra Götaland föreläser Carin Götblad, länspolismästaren i Stockholm som satsar på att öka antalet kvinnliga chefer inom polisen. I Skåne och Gävleborg delar förtroendevalda ut 85-lappen för att få medborgare att stanna upp reflektera över att kvinnor tjänar 15 procent mindre än män. Och lokalpress över hela landet har fått ta emot debattartiklar om den segregerade arbetsmarknaden och de osakliga löneskillnaderna mellan könen.

Vad betyder den internationella kvinnodagen för dig?

Gunnel Persson, avdelningsordförande i Halland:

Foto: Ulf Huett
Foto: Ulf Huett

Det är viktigt att ha en speciell dag där fokus riktas mot kvinnors villkor. Det är inte som kanelbullens dag eller så – utan en dag som handlar om angelägna frågor. För oss i Vårdförbundet är det en speciell dag eftersom vi är ett stort kvinnokollektiv och företräder yrkesgrupper som är lönediskriminerade. Vare sig de är män eller kvinnor. Det är bra att den orättvisa löneskillnaden mellan könen görs tydlig.

 

Anna Wielbass, avdelningsordförande i Gävleborg:

Anna Wielbass
Foto: Ulf Huett

Trots att vi har uppnått så mycket i vårt land är könsrollerna fortfarande cementerade och det finns orättvisor som vi inte ens är medvetna om själva. När vi i Sverige talar om jämställdhet handlar det ofta om löneorättvisor, och som avdelningsordförande i Vårdförbundet tänker jag att det nu måste bli ett slut på lönediskrimineringen av akademiskt utbildade kvinnor inom offentlig sektor. Vi behöver en tydlig uppvärdering av alla våra yrkesgrupper. Men den internationella kvinnodagen är också en dag för reflektion över hur olika villkoren är för världens kvinnor.

 

Marianne Hiller, förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet:

Marianne Hiller Foto: Ulf Huett
Foto: Ulf Huett

Det blir tydligare och tydligare att den internationella kvinnodagen är en dag där kvinnor över hela världen visar solidaritet med varandra. En dag då det blir extra tydligt att orättvisorna mellan könen måste suddas ut. Det är en viktig dag. I Örebro har vi dessutom årsmöte på kvinnodagen och då finns genusperspektivet med – som alltid.

 

Mats Runsten, avdelningsordförande i Skåne:

Foto: Anders Olsson
Foto: Anders Olsson

Den internationella kvinnodagen har fått en särskild betydelse för oss i Skåne sedan regionen förra året vred klockan tillbaka genom att säga att lönerna för våra medlemsgrupper skulle jämföras med lönerna för andra kvinnodominerade yrkesgrupper inom offentlig sektor. Den synen på kvinnors arbete och kvinnors lön är unken och har inte framförts så tydligt sedan 60-talet. Att sedan regionen försöker förklara och ta tillbaka sitt uttalande hjälper inte. Skadan är skedd och därför är det viktigt för oss att uppmärksamma de orättvisa löneskillnaderna mellan könen.

 

Kerstin Erlandsson, avdelningsordförande i Dalarna:

Kerstin Erlandsson

Vi ska skicka in en debattartikel till lokalpressen om löneskillnaderna mellan män och kvinnor, men jag tycker egentligen att orättvisorna när det gäller villkor som arbetstider och arbetsmiljö är minst lika viktiga. Det är också en fråga om kön – och klass kanske. Vad finns det annars för förklaring till att våra villkor är så mycket sämre än läkarnas? Det är också anmärkningsvärt att när allt fler kvinnor blir läkare halkar även deras löner efter. Här arbetar många kvinnliga läkare inom gynekologi och deras löner var så mycket lägre än andra läkares att arbetsgivaren måste justera upp dem. Även om det inte gäller våra medlemsgrupper är det något att reflektera över på kvinnodagen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida