Kvinnoforskning

Eva Österberg & Marie Lindstedt Cronberg (red)Kvinnor och våld. En mångtydig kulturhistoria341 sidor. Nordic Academic Press 2005. www.nordicacademicpress.comisbn 91-8911-678-x

3 februari 2006

»Härlig är döden, när modigt i främsta ledet du dignar, dignar i kamp för ditt land, dör för din stad, för ditt hem!« Hur många kan gissa att det är en kvinna som sagt detta? Så är det dock ? hon var Cecilia Milow, drivande medlem i Kvinnoförbundet för Sveriges sjöförsvar, och sa det i ett anförande på årsmötet 1913.

När man talar om kvinnor och våld tänker de flesta nog på kvinnor som offer. Och även om kvinnan oftast är ett offer för våld, finns det exempel på motsatsen. I den här boken berättas om hur kvinnor inom familjen utövat våld mot både man och barn, hur de inte bara propagerat för att bygga upp krigsmakten utan också hyllat kriget i sig.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida