Kvinnohälsa

11 januari 1999

Författare Marianne Hjertstrand
Titel Kvinnohälsa 40–70 år
200 sidor
Förlag Cordia 1998.
Cirkapris 292 kronor
ISBN 91-7085-196-4

Vartannat dödsfall bland kvinnor över 45 år orsakas av hjärt- och kärlsjukdomar. Men före 65 är dödligheten i cancersjukdomar ännu något större än i hjärt-kärlsjukdomarna. Antalet dödliga hjärtinfarkter och slaganfall ökar dramatiskt med stigande ålder. Det är ett par av de fakta om kvinnors hälsa under andra halvan av livet (medellivslängden är cirka 80 år) som medicinjournalisten Marianne Hjertstrand presenterar i sin bok.

Den innehåller en genomgång av kända, väl belagda men också sådant som mer befinner sig på forskningsstadiet, vetenskapliga rön när det gäller kvinnors hälsa, vad som påverkar den – övervikt, bristande motion och rökning är det som mest påverkar hälsan negativt – och hur man själv kan påverka sitt välbefinnande.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida