Kvinnohälsa

Martina FranckMultikulturell kvinnohälsa - med fokus på gynekologi och obstetrik87 sidor. Gothia 2006isbn 91-7205-492-1

1 september 2006

Villkoren för kvinnohälsa borde vara lika överallt i världen. Men synen på och kunskapen om exempelvis abort, könsstympning, amning eller barnets kön skiljer sig vitt åt beroende på vilken kultur kvinnan kommer från. Den som arbetar inom vården kan ha nytta av vad Martina Franck belyser i denna bok. Hon har arbetat som barnmorska i en mångkulturell vårdmiljö under många år och understryker hur viktigt det är att respektera invandrarkvinnan både när det gäller religion och kultur. Även i fråga om förebyggande hälsoinformation kan skillnaderna mellan våra kostvanor bli uppenbara. Det gäller att förklara, kanske med hjälp av bilder, för att underlätta för patienten att känna igen och välja rätt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida