Kvinnolån alternativ när banken säger

Bankerna är inte intresserade av alltför små lån — och kvinnor vill ofta starta i mer blygsam skala, gärna på deltid. Men det finns särskilda kvinnolån som statliga Almi erbjuder. 

4 februari 2002

Starta eget och förverkliga dig själv? Många tänker tanken, betydligt färre gör allvar av den. Det är i alla fall den erfarenhet Ulf Sandström har. Han handlägger företagslån på Föreningssparbanken i Haninge söder om Stockholm. Av tio förhoppningsfulla som besöker bankens kontor är det bara en eller två som fullföljer processen och verkligen startar ett företag.

– Det kräver så mycket mer än att man har en idé och vill slippa att ha en chef, säger Ulf Sandström.

Många skickar han vidare till dem som kan hjälpa egna företagare in spe att komma i gång med det de föresatt sig. En sådan instans är Nyföretagarcentrum, en central stiftelse med lokala »döttrar« på ungefär 80 platser runt om i landet. De lokala centrumens uppgift är att bistå den som håller på att starta ett företag.

I Stockholms län är hälften av dem som söker upp Nyföretagarcentrum kvinnor, men i resten av landet går det två män på varje kvinna. Det berättar Sven Esplund på Nyföretagarcentrum i Nacka i Stockholms län. Han upplever också att det är skillnad på kvinnor och män i företagstankar:

– Män satsar gärna på mer riskfyllda projekt med mer pengar inblandade, säger Sven Esplund.

Handfallna inför kristallterapi
Bankerna är inte intresserade av alltför små lån, men många kvinnor vill starta företag i liten skala. Därför passar det bra att hänvisa kvinnor som bara vill ha »mikrolån« till Almi och deras kvinnolån.

– Men det är väl också så att bankerna är mer vana vid männens idéer: rörmokerier, golvläggningsfirmor och annan handfast verksamhet. När kvinnorna kommer med sina små anspråk på kapital som dessutom ska användas till kristallterapi eller avslappnande dans står banktjänstemännen handfallna.

Almi är ett statligt bolag. I varje län finns ett dotterbolag med landsting och kommuner som delägare. Deras kapital kommer från de gamla löntagarfonderna. Almis uppgift är att stödja småföretagsamhet med rådgivning och krediter.

Behov av små krediter
En av Almis kreditformer är alltså det så kallade kvinnolånet.

– Det kom till genom aktiv lobbyverksamhet, bland annat från Kvinnor kan-rörelsen, berättar Bo Zettergren på Almi Stockholm. De visade att det finns ett behov av små krediter som bankerna inte är så intresserade av.

Kvinnolånet är på lägst 25 000 och högst 150 000 kronor. Man kan få hälften av en tänkt investering i lån, den andra hälften måste man ställa upp med själv eller låna på annat håll. Räntan ligger något lägre än bankernas. Just nu är den 8 procent, men bara hälften så hög första året. Man kan också slippa betala av på lånet i början. Samma villkor gäller för lån till unga företagare, som främst är män under 35 år.

Ett normalt nyföretagarlån hos Almi är på minst 50 000 kronor och högst en miljon. Vill man ha ett sådant lån måste 70 procent av den tänkta investeringen finansieras på annat sätt. Almi Stockholm har i dag mellan 700 och 800 kvinnolån. Den genomsnittliga lånesumman är någonstans mellan 70 000 och 80 000 kronor. Inte särskilt många lån gäller företag med inriktning på vård.

Fackföreningslån
Fördelen med att låna hos Almi är att låntagaren inte riskerar något annat än det som finns i det nybildade företaget. Almis säkerhet är en pant i företaget. Så enkelt kan inte en bank bete sig, i alla fall inte om den vill följa banklagen, hävdar Ulf Sandström på Föreningssparbanken.

– Men det är ofta rätt enkelt att låna runt 100 000 kronor. Har man ordning på ekonomin kan det gå utan säkerhet.

En sådan låneform är de så kallade fackföreningslånen. Den vägen går det att låna upp till 150 000 kronor. Men då fordras förstås å andra sidan att man är medlem i en fackförening.

Har man ett hus att pantsätta eller någon som går i borgen för en blir lånen billigare, kanske 5–6 procent i stället för 9–11 procent. Men då riskerar man förstås att få lämna huset eller att borgenären får träda in och betala ens skulder om företaget går omkull.

Hemsidor:
www.almi.se (med länkar till de regionala bolagen)
www.nyforetagarcentrum.se (med länkar till de lokala centren)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida