Kvinnoövergrepp

9 augusti 1999

Författare Inger Lövkrona 
Titel Annika Larsdotter, barnamörderska. Kön, makt och sexualitet i 1700-talets Sverige
255 sidor
Förlag Historiska media 1999
Cirkapris 310 kronor
ISBN 91-8893-064-5

1765 födde och dödade den 18-åriga kronobondedotterna Annika Larsdotter i Boarp i Västergötland ett barn. Barnets far var hennes svåger Gunnar. Inför rättegången flydde han till Norge men kom snart tillbaka. Han klarade sig relativt oskadd genom händelsen men för Annika slutade det med dödsdom och avrättning. I boken får vi följa Annikas öden, både före det hon blivit med barn, under havandeskapet och under rättegången som följde på mordet. Det mesta av uppgifterna är hämtade ur rättens protokoll, med tidstypisk, ganska torr prosa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida