Kvinnor behövs på högskoletoppen

7 februari 2005

Regering och riksdag har gett högskolor och universitet i uppdrag att få fram fler kvinnliga professorer, men de flesta klarar inte rekryteringsmålet. För att stimulera kvinnor att söka och ta dekan- och rektorsuppdrag har Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, tagit initiativ till ett kvinnligt nätverk för ledarskap i högskolan. I det ingår i dag 70 kvinnor på höga akademiska poster. Ansvarig är rektorn för Luleå tekniska universitet, Ingegerd Palmér.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida