Kvinnor i mansyrken ingen riskgrupp

5 augusti 2005

En ny studie om hur kvinnor i traditionella mansyrken beter sig säger emot tidigare forskning om att dessa kvinnor löper större risk för hög alkoholkonsumtion och psykiatrisk diagnos än andra kvinnor. Gunnel Hensing, docent vid institutionen för samhällsmedicin, socialmedicinska avdelningen vid Göteborgs universitet, har tagit med riskfaktorer som sociala problem, sexuella övergrepp i barndomen och skyddsfaktorn hemmavarande barn under 14 år i sin studie. Efter att ha gjort det kan hon konstatera att kvinnor i mansyrken inte konsumerar mer alkohol än kvinnor inom vård och omsorg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida