Kvinnor kränkta i vården

Ungefär var sjätte kvinna har upplevt kränkande bemötande eller behandling i sjukvården. Det visar en doktorsavhandling som lagts fram vid Linköpings universitet.

4 augusti 2003

En enkätstudie, som besvarats av 2500 patienter på gynekologiska kliniker vid tre olika stora sjukhus, visar att mellan 14 och 20 procent har upplevt kränkningar i sjukvården. En tredjedel av demsom upplever att de kränktshar ocksåvarit utsatta för någon typ av övergrepp i barndomen.

– Sedan tidigare vet man att upplevelser av kränkning från barndomenökar risken för att man ska känna sigkränkt senare i livet. Det intressanta i min studie är att merparten, två tredjedelar av dem som blivit kränkta i sjukvården, inte har sådana erfarenheter, säger sjuksköterskan Katarina Swahnberg.

I enkäten har patienterna fått ta ställning till tre olika grader av övergrepp i sjukvården: mild, medel och grav form. Bland de som upplevt kränkande behandling är det relativt jämt fördelat mellan vilken grad av övergrepp som upplevts.

– Kvinnorna i enkäten förstår direkt vad som avses med övergrepp i vården, däremot blir sjukvårdspersonal upprörd och ställer sig frågande. Det är känsligt att få höra att så många har blivit kränkta.

Katarina Swahnberg ska nu inleda en ny studie där hon ska djupintervjua de kränkta kvinnorna för att mer exakt ta reda på vilka händelser i vården som påverkat dem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida