Kvinnohälsa

Kvinnor nöjda med förlossningen – men eftervården brister

Kvinnor nöjda med förlossningen – men eftervården brister
En majoritet av kvinnorna kände sig trygga under förlossningen. Foto: Getty Images.

En majoritet av de kvinnor som nyligen fött barn kan rekommendera sin mödravård och förlossningsavdelning till andra. Men eftervården är fortfarande eftersatt och partnerförbudet inom mödravården har satt sina spår, visar det första resultatet från Graviditetsenkäten.

Väntan blev lång, men nu har kvinnorna äntligen fått säga sitt om förlossningsvården. Drygt fyra år efter att Sveriges kommuner och regioner, SKR, först presenterade sitt förslag om en nationell Graviditetenkät kommer de första resultaten.

Under perioden december till mars svarade 52 000 kvinnor på frågorna, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 52–57 procent beroende på del av enkät som besvarats. Totalt skickades 94 000 enkäter ut.

Resultatet visar att nio av tio kvinnor kan tänka sig att rekommendera sin mödrahälsovård och förlossningsavdelning till någon som är gravid eller ska föda barn. Lika många har känt sig trygga och bemötta med respekt och värdighet. De allra flesta tycker också att barnmorskan var närvarande i förlossningsrummet i den utsträckning man önskade.

– Det är glädjande att så många har en positiv och trygg upplevelse. Det är resultat som alla som jobbar med gravida och födande kvinnor kan vara mycket stolta över. Det är deras yrkesskicklighet, engagemang och driv som gör detta möjligt, varje dag, säger Eva Estling, samordnare för satsningen på kvinnors hälsa på Sveriges kommuner och regioner, SKR, enligt ett pressmeddelande.

Fem fakta om graviditetsenkäten

  • Enkäten genomförs som en del av den nationella satsningen för kvinnors hälsa och förlossningsvård och ska pågå under två års tid.
  • Enkäten skickas ut till alla gravida kvinnor och nyblivna mammor och besvaras vid tre olika tillfällen: under graviditeten, i samband med förlossningen samt ett år efter förlossningen.
  • Frågorna har utformats tillsammans med Graviditetsregistret, som står för den tekniska lösningen och har bidragit med medicinsk expertis till rapporten.
  • De första resultaten återförs till regionerna på övergripande nivå. Varje verksamhet/klinik kan hämta ut sina resultat ur Graviditetsregistret från juni 2021 och framåt.
  • Målet är att resultaten ska användas i det pågående förbättringsarbetet i vårdkedjan före, under och efter graviditet.

Källa: Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Bristande information och stöd

Samtidigt bekräftar enkäten de brister i eftervården som Vårdfokus rapporterat om tidigare. Endast lite fler än hälften (6 av 10) uppger att de fått tillräcklig information om återhämtning och tiden efter förlossning. Var tredje kvinna som upplevt fysiska besvär efter förlossningen vet inte vart hon ska vända sig för att söka vård.

Pandemin har också satt sina spår i kvinnornas upplevelser av vården. Endast fyra av tio upplevde att barnmorskan på mödrahälsovården gjorde partner/närstående delaktiga i den utsträckning de önskade. På förlossningen, där partners i de allra flesta fall kunnat vara med, är närmare nittio procent av kvinnorna nöjda med hur partnern involverats, enligt Graviditetsenkäten.

Högutbildade, svenskfödda och kvinnor över 35 år är mindre nöjda med involvering av partner/ närstående, och kvinnor utan eller med endast grundskoleutbildning känner sig i lägre utsträckning bemötta med respekt.

Bland de kvinnor som haft problem med amningen upplever 20 procent att de inte fått stöd från vården i den utsträckning de önskat.

– Inom alla delar av vårdkedjan finns kvinnor som har haft mindre bra erfarenheter, och varje kvinna med negativ förlossningsupplevelse är en för mycket. Ett viktigt område som behöver förbättras ytterligare är information och stöd till kvinnor efter förlossningen, säger Eva Estling.

Kvinnorna får också svara på ett antal frågor som rör besvär från underlivet efter förlossningen och vården som hör till. De svaren kommer att redovisas i en fördjupad analys i höst.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida