Kvinnor på toppen tycker som män

9 februari 2004

I en enkät som gått ut till 1800 makthavare svarar både män och kvinnor att rätt kontakter är bland det viktigaste för att nå en topposition i samhället. Det skriver professorn i kvinnohistoria Anita Göransson i boken Kvinnor, män och karriärer. »Näringslivet är extremt homosocialt«, säger hon. Men könen skiljer sig åt i svaren på två påståenden: »Kvinnor som söker chefstjänster förbigås.« Ja, svarar kvinnorna. Nej, svarar männen. »Rekrytering av kvinnor är inte en prioriterad målsättning.« Det stämmer, anser kvinnorna. Det tycker inte männen. Boken finns att beställa på www.sns.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida