Kvinnor ser sig själva som problemet

10 maj 2004

Två statsvetare vid Örebro universitet har undersökt om det finns olika ideal för manligt och kvinnligt ledarskap. Studien visar att kvinnliga mellanchefer har svårare att delegera arbetsuppgifter än sina manliga kolleger och att de oftare än männen får ta del av sina anställdas bekymmer. Kvinnliga mellanchefer har ofta också avtalat bort sin rätt till betald övertid. Därmed utför de arbetsuppgifter på obetald övertid som de anser att de borde ha hunnit med under dagen. »Kvinnan förlägger alltså problemet till sig själv och inte till en förändrad arbetssituation«, är en slutsats som de två forskarna drar.

Läs mer på ww.svekom.se. Sök under Ledarskap i kommuner.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida