Kvinnor skadas av andra

8 mars 2004

Den vanligaste orsaken till arbetsolyckor utan frånvaro för kvinnor är att de har skadats av någon. Medan män
i stället skadats av verktyg, maskiner eller utrustning som de har hanterat. Det visar färsk statistik från Arbetsmiljöverket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida