Kvinnor ställs mot kvinnor

Tio år har gått med den nya jämställdhetslagen som kräver jämförelser av likvärdiga arbeten. Men arbetsvärdering, där kvinnodominerade yrken jämförs med varandra, kan leda till lönesättning av grupper i stället för av individer, anser Vårdförbundet.

4 november 2005

Man kommer inte åt löneorättvisorna i samhället med intern arbetsvärdering, säger Anna-Karin Eklund, Vårdförbundets ordförande. För det behövs värderingar som omfattar olika sektorer. När en arbetsvärdering genomförs hos en arbetgivare jämförs yrkesgrupperna där. De krav som ställs på anställda i vården jämförs inte med de inom andra sektorer. Det är en av svagheterna med metoden, anser Anna-Karin Eklund.

– Osakliga löneskillnader är ett samhällsproblem och inte i första hand ett problem inom landstingen. Vår lönestatistik visar inte att manliga sjuksköterskor har bättre betalt än kvinnliga. Inom sjukvården jämförs stora kvinnokollektiv med varandra. Vi behöver jämförande arbetsvärderingar med grupper utanför vården, säger hon.

Vårdförbundet har de senaste tio åren utvecklat den lönestrategi som regleras i löneavtalet: Lön ska vara kopplat till individens bidrag till verksamhetens utveckling och den ska sättas efter lönesamtal med en nära chef. Arbetsvärdering, säger Ann-Karin Eklund, går stick i stäv mot det. Det är en återgång till att se sjuksköterskor och andra grupper som kollektiv.

– Det sägs att arbetsvärdering bara ska vara en del av lönepolicyn, men vår erfarenhet är att arbetsgivarna lägger stor vikt vid värderingen när löner ska sättas. Och de flesta använder inte pengar som ligger utanför löneökningssumman för att rätta till lönen för stora grupper.

Landstinget i Jämtland ser hon som ett undantag. Där har arbetsgivaren i ett tidigt skede bjudit in fackliga organisationer till samverkan och där har varje individ, inte yrkesgrupper, värderats. Anna-Karin Eklund är kritisk till att alltför många arbetsgivare inte tar lagens krav på samverkan på allvar utan ensidigt bestämmer vilken metod som ska användas. På så sätt blir arbetsvärdering en produkt som tas fram på en personalavdelning. Långt bort från den lokala lönesättning som Vårdförbundet kämpar för.

Men kritiken till trots: Arbetsgivare är enligt jämställdhetslagen skyldiga att göra lönekartläggningar, och för att kunna avgöra vad som är likvärdiga arbeten behövs arbetsvärderingar. Vårdförbundets ordförande kan också se det positiva med metoden: Verksamheten analyseras och lönepolitiken blir tydlig.

– Det bästa vi kan göra är att se till att vara med i ett tidigt skede för att diskutera syftet med arbetsvärderingen och för att föra fram intentionerna med löneavtalet. Nöj er inte med ett nej från arbetsgivaren. Stå på er och kräv inflytande, uppmanar Ann-Karin Eklund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida