Kvinnorna betalar äldreomsorgens privatisering

- Det är främst kvinnorna som nekas hemtjänst och plats i särskilt boende, och det är de som oavlönat vårdar sina äldre anhöriga, säger Helene Brodin som på fredag försvarar sin doktorsavhandling vid Umeå universitet.

14 februari 2005

Förändringarna inom äldreomsorgen har varit dramatiska de senaste 20 åren. De flesta kommuner har återinfört anhörigprövningen. Det vill säga att de flesta äldre nekas hemtjänst om de har någon nära släkting som kan utföra tjänsten.

Ekonomisk-historikern Helene Brodin har studerat hur många äldre som år 2000 nekades äldreomsorg i Umeå och Linköping. Kommunerna har valt var sin privatiseringsstrategi, ändå är resultaten nästan desamma.

Kvinnorna vårdar gratis

– Majoriteten av dem som fick avslag på sin ansökan om äldreomsorg var kvinnor, och de flesta av dem var ensamstående. De fick i stället lita till släktingars hjälp, berättar Helene Brodin.

De män som nekades kommunal äldreomsorg var alla sammanboende eller gifta ? och kunde alltså få hjälp av sin partner.

Helene Brodin kunde konstatera att kvinnorna var i majoritet som anhörigvårdare. Och oavlönade.

Omsorgskonsumenter

Med privatiseringen hänvisas också allt fler äldre till den öppna marknaden för hjälp med städning, inköp och matlagning. 

– Förr sågs äldre som behövande, nu som friska och oberoende konsumenter av omsorg. Den politiska idén bakom – att de får välja – är viktigare än att de får vad de behöver. Tanken är att de kan, bör och ska köpa till exempel hushållstjänster. Men de äldre jag följde valde att i stället vända sig till en anhörig ? oftast en kvinna ? för att få hjälp.

Helene Brodin påpekar att man oftast diskuterar äldre och anhöriga som om det rör sig om en könsneutral kategori.

– Men eftersom kvinnorna dominerar bland de äldre blir de också mer drabbade av förändringarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida