Kvinnors sexliv fungerar bra– även efter hjärtinfarkt

Kvinnors sexliv påverkas inte av en hjärtinfarkt. Men de kan ändå behöva vägledning för att minska oron när samlivet ska återupptas.

De flesta studier kring hjärtinfarkt och sexualitet är gjorda på män. Eftersom betablockerare och andra hjärtmediciner kan påverka potensen negativt har det antagits att även kvinnors sexuella funktion försämras. Men så behöver det inte vara. Det visar en studie av Annelie Johansson, sjuksköterska och doktorand vid Växjö universitet. En av delstudierna i hennes avhandling om kvinnor med hjärtinfarkt handlar om sexualitet. Hon har gjort djupintervjuer med tio kvinnor mellan 49 och 80 år, upp till ett år efter deras infarkt.

– Jag trodde att sjukdomen skulle påverka sexualiteten mer negativt, men ingen av kvinnorna jag intervjuat säger att just hjärtinfarkten gjort det, säger hon.

Hos dem av kvinnorna som inte hade ett aktivt samliv efter infarkten var det andra faktorer som inverkade, till exempel att maken var sjuk och klen.

Direkt efter infarkten blev det för flera av kvinnorna ett kortare uppehåll innan samlivet kom i gång igen. Osäkerheten var stor. Skulle hjärtat orka med ett samlag? Det som var självklart innan var inte lika enkelt längre.

– Kvinnorna hade en kroppslig tvekan och rädsla som var väldigt snabbt övergående. När de insåg att de inte skulle ramla ihop och dö av att genomföra ett samlag kom de över sin rädsla, säger Annelie Johansson.

Ingen av kvinnorna i Annelie Johanssons studie har pratat med läkare eller sjuksköterska om sin sexu-alitet på ett personligt plan. Det är inte heller något de har efterfrågat.

– Vårdare har också svårt att prata om detta. Om det tagits upp var det på ett mer generellt plan och i grupper med flera patienter, säger Annelie Johansson.

Eva Hägglund, sjuksköterska med lång erfarenhet av hjärtpatienter, har i sin kandidatuppsats vid Sophiahemmet gjort en internationell forskningsgenomgång kring hjärtsjuka och sexualitet. Hon hittade 17 relevanta studier, varav tre rörde enbart kvinnor. Genomgången visar att det snarare är hur situationen innan såg ut som styr hur samlivet blir efter infarkten.

Information från vården tycks inte heller ha någon avgörande betydelse för om samlivet återupptas eller inte. I en amerikansk studie fick patienterna, både kvinnor och män, med sig en informationsvideo hem. Fem månader senare hade alla som haft ett aktivt sexliv före infarkten återupptagit det. Men det hade även de som ingick i kontrollgruppen. Hon hittade även en annan amerikansk studie som visar att patienterna förväntar sig att vårdpersonalen ska ta upp och diskutera frågor kring sexualitet. Tvärtemot vad som framkom i Annelie Johanssons studie.

Eva Hägglund tycker att det är viktigt att ta upp ämnet sex för att stilla den osäkerhet och rädsla som kvinnorna kan känna.

– Precis som man tar upp andra fysiska och psykiska tillstånd som kan påverkas av infarkten måste vi fråga om de har märkt någon förändring av sexualiteten. Vill de sedan inte prata om det så låter man det vara, men vi måste våga ställa frågan, säger Eva Hägglund.

Annelie Johansson håller med och betonar att sexua-liteten är väldigt komplex och handlar om mer än samlag. Hela livssituationen spelar in och man kan inte dra några enkla slutsatser.

– I sexualiteten finns en viktig hälsokälla som vården kan bli bättre att hjälpa kvinnorna att ta till vara, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida