Labbmaskin i Lund
ska lätta på trycket

Färre provrör och snabbare resultat. Det är förhoppningen med ett nytt helautomatiskt analyssystem i Lund.

1 september 2003

Den preanalytiska maskinen på avdelningen för klinisk kemi vid Lunds universitetssjukhus är den första i sitt slag. Såväl inläsningen av patient-id och beställning till centrifugering, analys och arkivering sker helt automatiskt. Personalen behöver inte ens ta av eller sätta på korkarna på provrören eftersom maskinen även sköter den detaljen.

Den preanalytiska maskinen har kopplats samman med tre moderna multianalysinstrument. Den helautomatiska linjen beräknas klara drygt hälften av de cirka tre miljoner analyser som varje år utförs på laboratoriet.

– Med det här systemet kan vi göra betydligt fler analyser från ett och samma rör. Dessutom kommer svarstiderna att standardiseras vilket innebär att provsvaren alltid kommer lika snabbt. Skillnaden mellan akuta och icke akuta svar kommer att minska, säger chefskemisten Anders Lidén.

Automatiseringen gör att många av de manuella momenten försvinner från avdelningen men det leder i dagsläget inte till några personalneddragningar.

– Hade vi inte gjort den här investeringen skulle vi inte ha klarat av den ökande belastningen på labbet, säger Anders Lidén.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida