Lag om smärtlindring vid omskärelse

6 augusti 2001

Från den första oktober i år blir det förbjudet att omskära pojkar utan smärtlindring av läkare eller sjuksköterska. Den nya lagen reglerar omskärelse som inte är medicinskt betingad.
Pojkar över två månader får bara omskäras av läkare. Yngre gossebarn får omskäras av den som Socialstyrelsen ger särskilt tillstånd. Regeringen eller den myndighet som regeringen utser ska meddela föreskrifter om vilken kompetens de personer ska ha som får särskilt tillstånd. Samtidigt som lagen antogs i juni gav riksdagen regeringen i uppdrag att återkomma om fyra år med en bred redovisning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida