Låg status skapar ohälsa

3 november 2006

Enligt folkhälsorapporter har invandrade kvinnor högre sjukfrånvaro och är oftare förtidspensionerade än andra. I en avhandling från Karolinska institutet i Stockholm har forskaren undersökt varför. Många arbetar inom lågstatusyrken, och en del har flera arbeten för att få ekonomin att gå ihop. Hälsa är en klassfråga, konstaterar forskaren Sharereh Akhavan. Efter 20 år i Sverige har kvinnorna fortfarande otrygga anställningar och känner sig diskriminerade.

Avhandlingen heter The health and working conditions of female immigrants in Sweden.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida