Låga löner och vantrivsel på kontor

10 februari 1997

SKTF, Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund, har låtit göra en enkätundersökning bland förbundets kontorspersonal. Omkring 2 000 personer har svarat på frågor om den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

Undersökningen visar bland annat att 65 procent av de tillfrågade arbetar övertid, men att endast 29 procent av dem registrerar övertiden. 64 procent tjänar mellan 12 000 och 14 000 kronor i månaden. Hela 20 procent är deltidsarbetslösa. 49 procent har inte haft något utvecklingssamtal under det senaste året och 63 procent säger att deras chef inte alls eller bara delvis lyssnar på förslag om nya arbetsrutiner. 42 procent trivs heller inte alls med sitt arbete. 96 procent av dem som ingått i undersökningen är kvinnor.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida