Lågglykemisk mat dämpar hungerkänsla

10 januari 2005

Mat med lågt glykemiskt index minskar den nedgång i energiförbrukningen som brukar komma vid sänkt kaloriintag, enligt en amerikansk studie.

Två grupper feta eller överviktiga personer fick mat med lågt energiinnehåll, den ena med låg fetthalt den andra med låg glykemisk belastning. Alla deltagare kallades till undersökning när de hade tappat tio procent av sin vikt.
I den lågglykemiska gruppen var nedgången i energiförbrukning i vila lägre än i lågfettgruppen. Den förra gruppen rapporterade också
mindre hungerkänslor och såväl insulinresistens som triglycerider och blodtryck
förbättrades mer än i lågfettgruppen.

Källa: Journal of the American Medical Association 2004; 292: 2482-2490.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida