Lägre lön för utlandsfödd – men inte i vården

11 april 2005

Enligt en undersökning från TCO tjänar invandrade svenskar 70 procent av vad infödda svenskar gör. De har svårare att få kvalificerade jobb och de har också svårare att få chefsuppdrag. Men när det gäller sjuksköterskor är det annorlunda. Lönen för invandrade svenskar är i genomsnitt högre än för sjuksköterskor födda i Sverige.

Rapporten Sist i kön Farida finns på www.tco.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida