Lägre medlemsavgift
för fattiga länder

4 augusti 2003

Efter att ICN-konferensen avslutats träffades organisationens beslutande församling, Council of national representatives, CNR. Vårdförbundet representeras där av vice ordförande Margareta Albinsson. Eva Fernvall är hennes »technical adviser«. Även Birgitta Engström, ordförande för Svensk sjuksköterskeförening, har – som ett resultat av en stadgeändring och ett samarbete mellan Vårdförbundet och SSF – rätt att närvara vid CNRs möten.

Vid årets sammankomst diskuterades rörligheten av sjuksköterskor och barnmorskor i världen, genus, utvecklingen av sjuksköterskerollen och kvaliteten i vården. För att ge organisationer i länder med svag ekonomi bättre förutsättningar att ansöka om medlemskap i ICN beslutade man också om en ny avgiftsstruktur.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida