Lågt blodmagnesium ökar svaghet hos äldre

6 oktober 2006

Låg halt av magnesium i blodet har samband med låg muskelstyrka hos äldre personer, enligt en italiensk studie där 1138 personer med genomsnittsåldern 67 år ingick.

Forskarna konstaterar att man sedan tidigare vet att magnesium har betydelse hos yngre personer men att ingen studie av sambandet har gjorts hos äldre. De påpekar att äldre ofta får mindre magnesium från maten än rekommenderat dagligt intag. Om dessa data bekräftas i andra studier finns flera frågor att besvara, till exempel: Hur mycket magnesium behövs i äldres mat för att bevara god muskelfunktion? Är låg magnesiumhalt en komponent i ett allmänt svaghetssyndrom?

Källa: American Journal of Clinical Nutrition 2006;84:419-426

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida