Läkande att lära känna kroppen

3 november 2006

Psykoterapi i grupp kombinerat med kroppskännedom minskar oro, ångest, depression och nedstämdhet hos kvinnor som har utsatts för sexuella övergrepp som barn. Dessutom förbättrades kvinnornas självförtroende. Inom vuxenpsykiatrin vid Östersunds sjukhus erbjuds kvinnorna att delta enbart i grupppsykoterapi eller gruppsykoterapi med övningar i kroppskännedom integrerat. De båda formerna utvärderades efter 20 sessioner.

Läs mer i tidskriften Psykisk hälsa 2006;3:29-38, som också kan beställas på www.sfph.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida