Läkarångest förlänger livsuppehållande vård

- Läkarna vill begränsa den livsuppehållande vården lika ofta som sjuksköterskorna, men i verkligheten gör de tvärtom, säger sjuksköterskan och doktoranden Mia Svantesson som deltar i kirurgveckan i Örebro som inleddes i dag.

I forskningsstudie efter forskningsstudie har sjuksköterskor berättat om sin frustration över att läkare ofta driver den livsuppehållande behandlingen alltför långt. Mia Svantesson är smärtsjuksköterska och sjuksköterska i ett palliativt konsultteam. Hon har i sitt pågående avhandlingsarbete intervjuat 800 patientansvariga läkare och lika många sjuksköterskor om vilken behandling de bedömde att en viss patient skulle få.

– Det visade sig att de hade samma inställning till vilken nivå av livsuppehållande behandling som skulle ges när de pratade om det. De vill alla begränsa behandling lika ofta. Men när det kommer till praktiken blir det svårt och ångestfullt för läkarna som ska fatta besluten och så får patienterna mer livsuppehållande behandlingar, säger Mia Svantesson.

Behövs ett gemensamt forum för diskussion

För att nå samma samsyn i praktiken som i teorin förslår hon att läkare och sjuksköterskor arbetar i team och att forum skapas där de tillsammans kan prata palliativ vård. Senare i veckan presenterar hon sina resultat närmare.

Den nationella kirurgveckan hålls varje år. Deltagare är läkare, sjuksköterskor och läkarsekreterare samt representanter för läkemedels- och medicinskteknisk industri.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida