Läkare får pengar – sjuksköterskor får merarbete

Ortopedläkare i Göteborg får extra betalt för operationer på ledig tid - på den egna arbetsplatsen. Sjuksköterskor som arbetar tillsammans med läkarna får göra det under ordinarie arbete - utan ersättning. Mycket märkligt, säger Vårdförbundets ordförande i Västra götaland, Marina Olsson.

Det här kommer fram i en revisorsgranskning av ortopedin i Göteborg. I den rapport som redovisas i dag sägs att en del läkare har dubbla roller. De diagnosticerar och/eller opererar både för Västra götlandsregionen och för privata bolag. Ibland till och med egna bolag.

Enligt revisorerna hade 72 procent av ortopedspecialisterna vid Sahlgrenska universitetssjukhuset bisysslor i höstas, 77 procent vid Mölndals sjukhus och 84 procent vid Östra sjukhuset.

Frölunda sjukhus exempel

I rapporten pekar revisorerna bland annat på Frölunda sjukhus. Och det är då som frågan om den orättvisa ersättningen kommer upp.

Revisorerna säger nämligen att medan sjukhusets kirurger tjänar extra hos en extern aktör för operationer som de utför på ledig tid på den egna arbetsplatsen, är situationen för övriga anställda helt annorlunda. De får nämligen bistå läkarna under ordinarie arbete, utan ersättning. I stället får de merarbete och sämre arbetsmiljö.

Felaktig syn på verksamheten

Jag har inte läst rapporten och känner inte till just Frölundafallet, men det är märkligt att en grupp får betalt och inte andra, säger Marina Olsson.

Hon tycker det är en felaktig syn på verksamheten.

– Man inser inte att det är ett lagarbete och att allas insatser behövs. I stället placerar man en grupp, läkare, för sig och ger bara den gruppen extra ersättning, säger hon.

 Marina Olsson är också orolig över konsekvensen för sjukksöterskorna: att de får en sämre arbetsmiljö.

– Det är ju självklart fel om till exempel belastningen ökar, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida