Läkare kom inte trots sjuksköterskors larm

Tre patienter på sjukhem och servicehus i Örnsköldsvik avled trots larm från sjuksköterskor.

7 oktober 2002

Nu kritiserar Socialstyrelsen jourcentralen och en vårdcentral i Örnsköldsvik för att läkare där inte reagerat på sjuksköterskornas signaler.

* En 91-årig man på ett sjukhem klagade bland annat över smärtor i bröstet och midjan. En sjuksköterska tog kontakt med patientansvarig läkare. Denne ansåg sig inte ha tid för en undersökning och skrev bara ut smärtstillande medicin. När värken inte avtog tog sjuksköterskan själv kontakt med akutmottagningen och mannen togs omedelbart in, men dog ett dygn senare i akut bukhinneinflammation.

* Tre gånger tog en sjuksköterska kontakt med jourhavande läkare eftersom hon ansåg att en 89-årig man på ett sjukhem behövde vård för svåra bensmärtor. Läkaren ansåg varje gång att det inte var något större fel på mannen och skrev ut smärtstillande medicin. Sjuksköterskan fick inte heller något gehör när hon vände sig direkt till ortopeden utan hänvisades till vårdcentralen. Där konstaterades enbart en muskelsträckning. Två dagar senare avled mannen av allmän blodförgiftning.

*En sjuksköterska gjorde ett hembesök på ett servicehus hos en 85-årig kvinna som upplevt förstoppningsproblem under två veckor. Sjuksköterskan kontaktade jourläkaren som inte ansåg att det behövdes någon akut undersökning utan i stället hänvisade till patientansvarig läkare dagen därpå. Sjuksköterskan tyckte inte att hon hade fått någon hjälp och kontaktade därför själv akutmottagningen för att få en medicinsk bedömning. Kvinnan lades då in på sjukhus men avled några dagar senare.

Socialstyrelsen i Umeå har utrett det som hänt efter anmälan från den medicinskt ansvariga sjuksköterskan och är kritisk på framför allt två punkter: dels att läkarna inte tagit sjuksköterskornas bedömningar på allvar, dels för att läkarna vid två av fallen inte skött dokumentationen på ett tillfredsställande sätt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida