Läkarförbundet sa nej till mer tvärprofessionellt samarbete

Läkarförbundet sa nej till mer tvärprofessionellt samarbete
Ordföranden i Sylf, Emma Spak, anser att fackförbunden ska samarbeta om hur vården ska organiseras i framtiden. Foto: Sylf

Yngre läkares förslag till mer samarbete med andra fackförbund fick inget gehör på Läkarförbundets kongress.

Läkarförbundet vill synas mer i sjukvårdsdebatten och ett sätt vore att öka det tvärprofessionella samarbetet. Det tycker Sveriges yngre läkare i Sylf, som på Läkarförbundets kongress motionerade om ett mer organiserat samarbete mellan till exempel Vårdförbundet och Läkarförbundet.

Motionen ansågs besvarad med att det redan finns ett samarbete. Emma Spak, ordförande i Sylf, hade hoppats på en större tydlighet.

– Vi har många frågor gemensamma med andra fackförbund inom vården och ska vi komma någonstans i debatten om hur vården ska vara organiserad i framtiden får vi inte dra åt olika håll, säger hon.

Nobbade tankesmedja

Ett tidigare förslag från Sylf om en gemensam tankesmedja har inte heller vunnit gehör hos Läkarförbundet och enligt Emma Spak finns en viss åsiktsskillnad mellan föreningen och förbundet. Även om det inte bara är en generationsfråga, tror hon att en förklaring kan vara att yngre läkare är mer inställda på tvärprofessionellt samarbete helt enkelt därför att de är skolade i teamarbete.

– Vi har goda erfarenheter av att arbeta tillsammans med andra professioner i verksamheterna, och även av fackliga kontakter. Det har funnits olika åsikter när det gäller ledarskap i vården och det blir ett problem om man anser att det bara är en profession som ska leda. Det anser inte vi, säger Emma Spak.

Visst samarbete pågår

Även om samarbetet inte är organiserat så har Vårdförbundet och Läkarförbundet gemensamma diskussioner om till exempel e-hälsa, etiska frågor och patientsäkerhetsfrågor. Just patienternas säkerhet lyfter Ann Johansson, ny vice ordförande i Vårdförbundet, fram som ett viktigt område att samarbeta kring.

– Spontant kan jag inte se någon anledning till att vi inte ska öka samarbetet mellan organisationer och yrkesgrupper. När det kommer till vårdskador är nyttan av samarbete uppenbar och det finns också – även om det inte är i en organiserad form, säger hon.

Frågan om ett ökat samarbete diskuteras inte på Vårdförbundets styrelsemöten för närvarande, däremot har de båda förbunden nyligen gått samman och i debattartiklar protesterat mot Sverigedemokraterna och mot brister i vården av papperslösa.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida