Läkarförbundet vill ha generisk förskrivning

7 oktober 2005

Tvärtemot vad Läkarförbundet tidigare har ansett föreslås nu en övergång till generisk förskrivning av läkemedel. Orsaken till att förbundet svängt är de så kallade utbytesreglerna som kom för tre år sedan. De innebär att apoteket kan byta ut det läkemedel som läkaren skrivit ut mot ett billigare synonympreparat med samma verksamma innehåll (generika). Det har inneburit sådant merarbete för läkarna att förbundet anser att de lika gärna kan gå hela vägen och redan från start skriva substansnamn i stället för läkemedelsnamn på receptet.

Källa: Läkartidningen 2005;36:2459.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida