Läkemedel bakom sexuell oförmåga

Många läkemedel ger biverkningar i form av sexuell dysfunktion. Enligt who:s databas i Uppsala, som nästan 80 länder rapporterar till, har två procent av alla biverkningar med sexualitet att göra.

3 oktober 2008

Bland männen är impotens det stora problemet medan kvinnornas största problem är minskad lust, säger professor emeritus p o Lundberg vid neurocentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Sedan 20 år följer han rapporteringen av sexuella biverkningar som kommer in till umc, Uppsala monetoring center (se faktaruta).

who har regler för hur uppgifterna i registret får användas. Till exempel får inga läkemedelsnamn lämnas ut tillsammans med exakta siffror. Men p o Lundberg kan ändå berätta i stora drag om vad rapporteringen visar.

– En stor grupp läkemedel som försämrar männens förmåga till erektion är de blodtryckssänkande medicinerna. Sannolikt hänger det ihop med att blodflödet till penis minskar. Många gånger har dessa män även nedsatt lust till följd av impotensen, säger han.

Ett annat manligt bekymmer är svårighet, eller oförmåga, att ejakulera. Det drabbar många som använder alfareceptorblockerare och ssri-preparat mot depression. För kvinnor är minskad lust den absolut vanligaste biverkningen. Här är det framförallt ssri-preparaten som ligger bakom.

– Orsaken kan också vara att depressionen i sig själv ger nedsatt lust, säger p o Lundberg.

Minskad lust ses även ofta hos kvinnor och män som använder lugnande medel, antipsykotisk medicin och cytostatika. En annan vanlig biverkning är att kvinnan inte kan få orgasm. Till de lite mer ovanliga hör multipla orgasmer.

– Det kan tyckas vara kul men det är det inte. Kvinnorna blir inte tillfredsställda av en orgasm utan måste fortsätta.

Det rapporteras in mer än fem gånger fler sexuella biverkningar från män än från kvinnor. I dag har ungefär 4 miljoner rapporter kommit in till umc. Ungefär en procent av dem handlar om sexuella biverkningar. Inkluderas även smärtillstånd i slida och livmoder och förändringar av kroppen kommer siffran upp till 2 procent.Även om rapporteringen inte är statistiskt säkerställd (då rapporteringen inte sker slumpmässigt bland annat) ger den ändå många värdefulla och intressanta upplysningar, anser p o Lundberg.

– Till exempel finns det bara en enda rapport om för tidig sädesavgång. Det visar att för tidig sädesavgång nästan aldrig orsakas av läkemedel, utan att det oftast är en psykologisk mekanism bakom.

Kunskapen om biverkningar inom det sexuella området har gett upphov till nya läkemedel och till nya behandlingsområden för läkemedel som redan fanns på marknaden. ssri-preparaten används till exempel i dag även mot för tidig utlösning eftersom många män som behandlats mot depression med detta preparat har fått svårare att ejakulera.

Viagra är ett exempel på hur en hjärtmedicin visade sig ha erektion som biverkan vilket kom att leda till nya läkemedel mot impotens. Men ironiskt nog medför även läkemedel som används för att förbättra sexlivet sexuella biverkningar. Bland män är två vanliga sådana priapism (erektion som är för långvarig) eller impotens. Biverkningarna kan dock vara svåra att bedöma.

– Om en man klagar över att han inte kan få orgasm eller sädesuttömning efter att ha börjat med Viagra måste man fråga sig om han inte har haft problemet tidigare utan att veta om det.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida