Läkemedel gör nytta på Alzheimerpatienter

3 mars 2006

På kort tid har tre betydelsefulla medicinska granskningsinstitut konstaterat att bromsmediciner kan göra nytta för patienter med Alzheimers sjukdom, men att effekten är liten.

Såväl svenska SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som internationella Cochrane Collaborations har nyligen konstaterar att läkemedel kan göra viss nytta för lindrigt eller måttligt Alzheimersjuka personer. Även den engelska hälsomyndigheten Nice, National institute for health and clinical excellence, som tidigare har ifrågasatt effekten av så kallade kolinesterashämmare, medger nu att dessa har viss effekt vid måttlig Alzheimer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida